Tên Dự Án: Tạo 100 user – Mã Dự Án: VM02

Tên Doanh Nhgiệp: Videomonster
Mã Số Thuế: Doanh Nghiệp Nước Ngoài

Mã Dự Án: VM02
Miêu Tả Dự Án: Tạo 100 users cho ứng dụng Videomonster, bắt buộc tải ứng dụng qua link: https://videomonster.page.link/fJc4
và điền ID/Email của user tạo ra theo mẫu (bên dưới).
(Videmonster là một ứng dụng làm video nhanh chóng và tiện dụng qua việc thay đổi hình ảnh, văn bản từ templates có sẵn. User có thể tạo bằng tài khoản facebook/email)

Sau khi bạn cập nhật hoàn thành dự án và nộp về file user đã điền đủ, chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo kết quả qua email đăng ký của bạn trong vòng 15 ngày.
Chi Tiết KPI: Tạo 100 user mới.

Tiền: 1.500.000 vnđ
Thời Gian Thực Hiện: 15 ngày

Tài liệu đính kèm: Tải File

Số Điện Thoại: 0983639511
Email: letrancamthu02@gmail.com

BẠN PHẢI ĐĂNG NHẬP ĐỂ THAM GIA

ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ

Mã dự ánNgười Tham Gia% hoàn thànhKPI
VM02hunghoa30%

15

VM02phuchhv1
VM0220%

20 Users

VM02Đào Duy Tùng0%
VM02Thu100%

100

VM02kdl1%

1

Mã dự ánNgười Tham Gia% hoàn thànhKPI

Comments are closed.