Storytelling

Sáng thứ 7 vừa qua 24/04/2021, Lighting U kết hợp cùng Hội đồng Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía Nam, Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh và Ứng dụng Videomonster cùng các đơn vị đồng hành khác, tổ chức buổi hướng dẫn ch ...