MERCURY

Sao Thuỷ - biểu trưng cho ý tưởng, trí tuệ, ngôn ngữ, giao tiếp. Trong thần thoại La Mã, Mercury là sứ giả của các vị thần, người truyền lời từ các vị thần xuống thiên hạ, thể hiện mối liên kết giữa các ý tưởng và các suy nghĩ hữu hình

Kết nối

Mercury cung cấp nền tảng để doanh nghiệp có thể đăng dự án với mức ngân sách thích hợp, nhằm đạt được các chỉ tiêu cụ thể. Các nhóm – cá nhân từ cộng đồng sinh viên sẽ thực hiện các dự án cùng với sự hướng dẫn của các chuyên gia. 

Giải pháp

Cơ hội làm marketing một cách chuyên nghiệp, hiệu quả đối với cả hai bên: doanh nghiệp và sinh viên/freelancer

Các giải pháp marketing luôn sáng tạo và tối ưu nhất do tận dụng được ý tưởng từ cộng đồng marketing đông đảo và đa dạng.

Tạo cơ hội cho sự phát triển của thế hệ trẻ và góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp, tổ chức.

Doanh nghiệp luôn được hưởng lợi từ sự sáng tạo và cộng hưởng của các thành viên trong cộng đồng.

Tham Gia cộng đồng Anh & Stars

ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN THỰC TẾ

Bước 1

Bước 2

Điền Thông Tin Dự Án

Hỗ trợ: Anh & Stars
Thực hiện: Doanh Nghiệp

Bước 3

Thẩm Định Dự Án

Hỗ trợ: Doanh Nghiệp
Thực hiện: Anh & Stars 

Bước 4

Nhận Dự Án

Hỗ trợ: Anh & Stars
Thực hiệnSinh Viên

Bước 5

Cung Cấp KPI

Hỗ trợ: Anh & Stars
Thực hiện: Sinh Viên

Bước 6

Xác Nhận KPI

Hỗ trợ: Anh & Stars
Thực hiện: Doanh NghiệpSinh Viên

Bước 7

Hoàn Thành Dự Án

Hỗ trợ: Anh & Stars
Thực hiện: Doanh NghiệpSinh Viên

chuyên gia

Phạm Hà Ngọc Ánh

Brand Management
Digital Marketing
Event Management

Trầm Huỳnh Anh Khoa

Ecommerce
Digital Marketing

Phạm Minh Sang

Digital Experience


Đàm Túc Đạt

E-Commerce