SATURN

Sao Thổ - biểu tượng của sự kiên nhẫn, tiền bạc, sức khoẻ. Theo thần thoại La Mã, đây là vị thần của thời gian, sự trường tồn và thịnh vượng.

Cộng Đồng

Saturn cung cấp các học liệu, tri thức miễn phí đến cho xã hội, các hoạt động và sự kiện tài trợ để phát triển các cộng đồng sinh viên và freelancer. Đây là nơi chia sẻ tri thức, thông tin trong cộng đồng.

Giải pháp

Nội dung học liệu chất lượng được chia sẻ từ chuyên gia, doanh nghiệp, sinh viên và freelancer cùng với những giá trị xã hội mang lại sự gợi mở tích cực cho người tham gia.

Tận dụng nguồn tài liệu để học hỏi và phát triển bản thân.

Lan tỏa giá trị tích cực từ các sự kiện, hoạt động xã hội.

Gắn kết cộng đồng thông qua nền tảng ưu việt.

Lighting U Talk là chuỗi workshop được tổ chức bởi Anh & Stars nhằm mang lại giá trị tri thức cho cộng đồng, vì sự phát triển của mỗi cá nhân đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế.

Training Videos là các video chia sẻ kiến thức về marketing – kinh doanh, chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong cuộc sống bởi Anh & Stars